کرونا -دکتر آبتین حیدر زاده -دورهمی-شب یلدا- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- Archives - صفیر گیلان
کرونا ،سوغات دورهمی های شب یلدا است 30 آذر 1399

کرونا ،سوغات دورهمی های شب یلدا است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر اینکه به امید عید دیدنی سال ۱۴۰۰، یلدا دور همی بر پا نمی کنیم، کرونا را سوغات دور همی های شب یلدا ذکر کرد.