کسب رتبه سوم ، تولید محتوای رسانه ای ، نخستین دوره جشنواره ملّی، روابط‌ عمومی‌های برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
روابط‌عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان رتبه سوم در بخش تولید محتوای رسانه‌ای را کسب کرد 30 بهمن 1402
در نخستین دوره جشنواره ملّی روابط‌عمومی‌های برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ؛

روابط‌عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان رتبه سوم در بخش تولید محتوای رسانه‌ای را کسب کرد

در آیین اختتامیه نخستین دوره جشنواره ملّی روابط‌عمومی‌های برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، روابط‌عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان رتبه سوم در بخش تولید محتوای رسانه‌ای (خبر) را کسب کرد.