کسب پروانه فعالیت-بهزیستی استان گیلان-مرکز مثبت زندگی-مثبت زندگی-استاندار گیلان- استان گیلان Archives - صفیر گیلان
افتتاح۸۱ مرکز مثبت زندگی بهزیستی در استان گیلان 19 اسفند 1399
با حضور استاندار گیلان و فرماندار رشت صورت گرفت؛

افتتاح۸۱ مرکز مثبت زندگی بهزیستی در استان گیلان

۸۱ مرکز مثبت زندگی بهزیستی استان گیلان از طریق ارتباط تصویری، توسط رئیس جمهوری و با حضور استاندار گیلان افتتاح شد.