کشاورزی،تغییرکاربری اراضی،سازمان جهادکشاورزی گیلان، Archives - صفیر گیلان
تغییرکاربری اراضی زراعی خط قرمز سازمان جهاد کشاورزی گیلان 20 آذر 1401
رئیس سازمان جهادکشاورزی گیلان گفت:

تغییرکاربری اراضی زراعی خط قرمز سازمان جهاد کشاورزی گیلان

محمدی با بیان اینکه حفظ اراضی کشاورزی از دغدغه‌های مقام عالی وزارت و تغییرکاربری اراضی زراعی خط قرمز سازمان جهاد کشاورزی گیلان است، گفت: حفظ اراضی درجه یک و درجه دو کشاورزی از وظایف ماست