کشاورزی،  دکتر اسدالله عباسی،تامین آب،دانش‌بنیان، تولیدات Archives - صفیر گیلان
توسعه کشاورزی دانش‌بنیان با هدف افزایش کمی و کیفی تولیدات / ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های متولی برای تامین آب مورد نیاز 17 فروردین 1401
استاندار در جلسه کمیته تخصیص آب گیلان مطرح کرد؛

توسعه کشاورزی دانش‌بنیان با هدف افزایش کمی و کیفی تولیدات / ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های متولی برای تامین آب مورد نیاز

صفیر گیلان؛استاندار گیلان توسعه کشاورزی دانش‌بنیان با هدف افزایش کمی و کیفی تولیدات را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به اهمیت مشارکت همه دستگاه‌های متولی برای تامین آب مورد نیاز گفت: پهنه‌بندی اراضی کشاورزی، مدیریت بهره‌برداری از چاه‌های موجود و نیز توجه به گزارش‌های هواشناسی برای آغاز کشت و زرع در استان مورد توجه باشد.