کشتی پهلوانی ، ورزش های زورخانه ای ،ورزشکار گیلانی Archives - صفیر گیلان
درخشش ورزشکار گیلانی در رقابتهای ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی قهرمانی نوجوانان کشور 20 شهریور 1401
در وزن ۷۵ کیلوگرم

درخشش ورزشکار گیلانی در رقابتهای ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی قهرمانی نوجوانان کشور

محمد غفاریان در رشته کباده در رقابتهای ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی قهرمانی نوجوانان کشور مقام اول را کسب کرد.