کشت مکانیزه،برنج،شالیزار،سازمان جهاد کشاورزی گیلان Archives - صفیر گیلان
انجام کشت مکانیزه برنج در گیلان با ۸۰۰۰ دستگاه 08 اردیبهشت 1400
رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان

انجام کشت مکانیزه برنج در گیلان با ۸۰۰۰ دستگاه

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: بالغ بر ۸۰۰۰ دستگاه آماده نشاء مکانیزه برنج در استان هستند.