کشف ، تریاک ، رشت،مواد مخدر،شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان Archives - صفیر گیلان
کشف ۶ کیلوگرم تریاک در رشت 02 بهمن 1400
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان،

کشف ۶ کیلوگرم تریاک در رشت

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان از کشف ۶ کیلو تریاک در رشت خبر داد.