کلاس درس، ویدیٔو کنفرانسی،دکتر مخبر ،وزیر آموزش و پرورش،نوسازی مدارس گیلان،معاون اول ریٔیس جمهور Archives - صفیر گیلان
افتتاح ۶۲ کلاس درس در گیلان به صورت ویدیٔو کنفرانسی توسط معاون اول ریٔیس جمهور 19 بهمن 1400
در ارتباط ویدئو کنفرانسی با معاون اول رئیس،

افتتاح ۶۲ کلاس درس در گیلان به صورت ویدیٔو کنفرانسی توسط معاون اول ریٔیس جمهور

همزمان با سراسر کشور در ارتباط ویدیٔو کنفرانسی با معاون اول ریٔیس جمهور ۱۴ پروژه با ۶۲ کلاس درس در گیلان افتتاح شد.،