کلیپ،سید امیرحسین علوی،میرزا کوچک خان جنگلی،کنگره بین‌المللی میرزا،شهر رشت Archives - صفیر گیلان
هزینه کرد ۷۰۰ میلیون تومان برای ساخت کلیپ توسط شهرداری رشت یک دروغ بزرگ است 25 آبان 1401
شهردار رشت در جلسه برگزاری کنگره بین‌المللی میرزا کوچک جنگلی تاکید کرد:

هزینه کرد ۷۰۰ میلیون تومان برای ساخت کلیپ توسط شهرداری رشت یک دروغ بزرگ است

هزینه کرد ۷۰۰ میلیون تومان برای ساخت کلیپ توسط شهرداری رشت یک دروغ بزرگ است