کم‌آبی، کوچ اجباری،آب، زمین، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی،هشدار، Archives - صفیر گیلان
خطر کوچ اجباری به‌دلیل کم‌آبی! منابع آبی کشور ته کشیده و زمین در حال فرونشست است 15 دی 1401
هشدارهای رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی:

خطر کوچ اجباری به‌دلیل کم‌آبی! منابع آبی کشور ته کشیده و زمین در حال فرونشست است

احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، هشدار می دهد: «بهره‌برداری‌های بی حد و حساب از منابع زیرزمینی باعث شده که ذخیره این آب‌ها نیز افت بسیاری پیدا کند و خیلی از دشت‌های آبی کشور به دشت‌های ممنوعه تبدیل شود؛ این بدین معناست که منابع آبی در این مناطق ته کشیده و قابل بهره‌برداری نیست و زمین در حال فرونشست است.»