کمک هزینه ازدواج، ازدواج،بیمه شدگان تامین اجتماعی گیلان، تامین اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
پرداخت ۱/۵ میلیارد تومان کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان تامین اجتماعی گیلان 25 خرداد 1401
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان :

پرداخت ۱/۵ میلیارد تومان کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان تامین اجتماعی گیلان

صفیر گیلان؛کمک هزینه ازدواج یکی از تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی قلمداد می گردد که در دوماهه نخست سالجاری بیش از ۳۸۰ نفر از بیمه شدگان گیلانی بدون نیاز به مراجعه و به صورت ۱۰۰ درصد غیرحضوری از آن بهره مند گردیده اند .