کمک هزینه ازدواج -بیمه- تامین اجتماعی - Archives - صفیر گیلان
صدور و پرداخت بیش از ۴۰ درصد کمک هزینه ازدواج بیمه شدگان تامین اجتماعی بصورت غیرحضوری 01 دی 1399

صدور و پرداخت بیش از ۴۰ درصد کمک هزینه ازدواج بیمه شدگان تامین اجتماعی بصورت غیرحضوری

حسین نژاد خاطر نشان ساخت بابت این تعهد مجموعاً ۲۰۳ میلیارد ریال در این مدت پرداخت گردیده که ۴۱ درصد آن یعنی ۸۴ میلیارد ریال بصورت آنلاین انجام پذیرفته است .