کمیته امداد استان گیلان ، توسعه فناوری های نوین، احسان و نیکوکاری Archives - صفیر گیلان
کسب رتبه اول کمیته امداد استان گیلان در نخستین رویداد توسعه فناوری های نوین احسان و نیکوکاری 03 بهمن 1402
در محور ایده پردازی،

کسب رتبه اول کمیته امداد استان گیلان در نخستین رویداد توسعه فناوری های نوین احسان و نیکوکاری

صفیر گیلان؛کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان در نخستین رویداد توسعه فناوری های نوین احسان و نیکوکاری موفق به کسب رتبه نخست در محور ایده پردازی شد.