کمیته برنامه ریزی، ۱۱ میلیارد و ۹۸۶ میلیون تومان، ۱۵۹ پروژه عمرانی و خدماتی،منطقه ویژه اقتصادی، محمدرضا محسنی، بودجه Archives - صفیر گیلان
تخصیص۱۱ میلیارد و ۹۸۶ میلیون تومان اعتبار برای شهرستان شفت در سال ۹۷ 19 شهریور 1397

تخصیص۱۱ میلیارد و ۹۸۶ میلیون تومان اعتبار برای شهرستان شفت در سال ۹۷

به گزارش صفیر گیلان ، محمدرضا محسنی (روز  پنجشنبه) در نخستین نشست کمیته برنامه ریزیشفت در سال ۹۷ با اشاره به اینکه در سال های گذشته با تجمیع و تمرکز اعتبارات  ، بازده و خروجی قابل قبولی در این شهرستان حاصل شد افزود : استمرار این روند با توجه به انقباض در بودجه می تواند موثر باشد […]