کنتور هوشمند،مشترکین صنعتی برق،مجمع نمایندگان استان گیلان،مدیرعامل توزیع برق گیلان ، Archives - صفیر گیلان
نصب ۵۰۰۰ کنتور هوشمند برای مشترکین صنعتی،کشاورزی ، تجاری و برخی مشترکین پرمصرف خانگی 24 اردیبهشت 1401
مدیرعامل توزیع برق گیلان در جلسه مجمع نمایندگان

نصب ۵۰۰۰ کنتور هوشمند برای مشترکین صنعتی،کشاورزی ، تجاری و برخی مشترکین پرمصرف خانگی

صفیر گیلان؛مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان در جلسه مجمع نمایندگان استان با مدیران کل دستگاه‌های اجرایی:
تامین اعتبار از محل منابع ملی و استانی مهمترین و اصلی ترین عامل در بهبود و توسعه زیرساخت های توزیع برق استان است