کنگره بین المللی میرزا کوچک جنگلی،میرزا کوچک جنگلی ،شورای عالی فرهنگ عمومی Archives - صفیر گیلان
روسای کمیته های کنگره بین المللی میرزا کوچک جنگلی منصوب شدند 27 فروردین 1401
طی احکام جداگانه ای

روسای کمیته های کنگره بین المللی میرزا کوچک جنگلی منصوب شدند

صفیر گیلان؛روسای کمیته های ۱۳ گانه کنگره بین المللی «میرزا کوچک جنگلی» طی احکامی جداگانه منصوب شدند.