کودکان،علوم پزشکی گیلان،دیابت،مرکز آموزشی درمانی کودکان ۱۷ شهریور رشت Archives - صفیر گیلان
تشریح برنامه‌های گرامیداشت هفته دیابت 28 آبان 1401
در مرکز آموزشی درمانی کودکان ۱۷ شهریور رشت

تشریح برنامه‌های گرامیداشت هفته دیابت

دکتر سعید سادات منصوری رئیس مرکز آموزشی، درمانی کودکان ۱۷ شهریور رشت، اهم اقدامات صورت گرفته به مناسبت گرامیداشت هفته ملی دیابت در سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد.