کودک فومنی،اجرای سرود «سلام فرمانده در فومن، ابوذر روحی،شهرستان فومن،سلام فرمانده Archives - صفیر گیلان
کودک فومنی همنوا با ابوذر روحی سلام فرمانده را واگویه کرد 28 اردیبهشت 1401
گزارش تصویری (2)

کودک فومنی همنوا با ابوذر روحی سلام فرمانده را واگویه کرد

اجرای سرود «سلام فرمانده» با حضور ابوذر روحی در اجتماع بزرگ دهه نودی ها در شهرستان فومن برگزار شد