کودک و نوجوان، کانون استان گیلان،مهرواره ادبی‌-آیینی روشنای اندیشه، فراخوان‌ Archives - صفیر گیلان
مهرواره ادبی‌-آیینی روشنای اندیشه فراخوان‌شد 16 فروردین 1402
به‌ همت کانون استان گیلان؛

مهرواره ادبی‌-آیینی روشنای اندیشه فراخوان‌شد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان فراخوان استانی مهرواره ادبی‌آیینی «روشنای اندیشه» را منتشر‌کرد.