کوهستانی گیلان،حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان،شهرستان تالش، املش،مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان،شرکت گاز استان گیلان Archives - صفیر گیلان
۶۴ روستای کوهستانی گیلان گازدار خواهند شد 13 اردیبهشت 1400
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان

۶۴ روستای کوهستانی گیلان گازدار خواهند شد

با هدف تحقق عدالت اجتماعی و برخورداری همه آحاد جامعه از نعمت گاز طبیعی، شرکت گاز استان گیلان در طرح توسعه گازرسانی در سال جدید، برنامه گازرسانی به ۶۴ روستای صعب العبور و کوهستانی را در دستور کار خود دارد.