کیفیت ، موسی فکور ،فرماندار شهرستان فومن،کلاس،کلاس های مجازی Archives - صفیر گیلان
کیفیت حضور در کلاس به صورت فیزیکی بالاتر از حضور در کلاس های مجازی است 14 فروردین 1401
فرماندار فومن در بازدید از آغاز فعالیت حضوری مدارس،

کیفیت حضور در کلاس به صورت فیزیکی بالاتر از حضور در کلاس های مجازی است

صفیر گیلان؛فکور با بیان این که مطمئن باشید اگر احساس شود که خطری شما دانش آموزان را تهدید میکند فوری به روال تحصیل به حالت شرایط کرونایی در خواهد آمد، اظهار کرد: باید قبول کرد کیفیت حضور در کلاس به صورت فیزیکی بالاتر از حضور در کلاس های مجازی است.