کیوان مرتضوی،  بازنشستگان،  تامین اجتماعی گیلان،  بازماندگان  ،مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی Archives - صفیر گیلان
ملحق شدن متوسط ماهانه ۷۴۰ نفر به جرگه بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان 13 آبان 1402
در نیمه نخست سال 1402 انجام پذیرفت :

ملحق شدن متوسط ماهانه ۷۴۰ نفر به جرگه بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان

تعداد بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان در پایان شهریورماه سالجاری با ۴ درصد رشد به بیش از ۱۱۷۴۰۰ نفر افزایش یافته است که بیانگر پیوستن متوسط روزانه ۲۵ نفر به این جرگه میباشد .