گاز، گیلان،شرکت گاز استان گیلان،عیسی جمال نیکویی Archives - صفیر گیلان
پایداری جریان گاز ۷ شهر گیلان افزایش یافت 15 اسفند 1400
با نصب خرپاي 220 متري بر روي رودخانه سفيدرود،

پایداری جریان گاز ۷ شهر گیلان افزایش یافت

صفیر گیلان،عملیات ساخت و نصب خرپا بر روی رودخانه سفیدرود طبق برنامه زمانبندی با موفقیت به انجام رسید.