گازرسانی،شرکت گاز استان گیلان،روستای صعب العبور،عیسی جمال نیکویی Archives - صفیر گیلان
سنجی و طراحی گازرسانی به ۲۳۳ روستای صعب العبور و کوهستانی 25 اردیبهشت 1401
مدیرعامل گاز گیلان در مجمع نمایندگان استان:

سنجی و طراحی گازرسانی به ۲۳۳ روستای صعب العبور و کوهستانی

صفیر گیلان؛مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در مجمع نمایندگان این استان از برنامه این شرکت برای مطالعه، امکان سنجی و طراحی گازرسانی به ۲۳۳ روستای صعب العبور و کوهستانی استان خبر داد.