گاز صنایع گیلان، تیمور پور حیدری،قطع گاز،شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان،مدیرکل صمت گیلان،صنایع گیلان Archives - صفیر گیلان
گاز صنایع گیلان قطع شد 25 دی 1401
مدیرکل صمت گیلان خبر داد؛

گاز صنایع گیلان قطع شد

مدیرکل صمت گیلان با بیان اینکه گاز همه صنایع گیلان قطع است، گفت: با رایزنی های صورت گرفته فقط گاز مورد نیاز واحدهایی که کوره دارند، برای گرم نگه داشتن وصل است.