گاز طبیعی،باکتریها کودهای شیمیایی،روده، آلودگی آب،انسان،زلیخا صفری،صفیر گیلان،آلودگی،هوا Archives - صفیر گیلان
انسان !!! فعالترین،خطرناکترین و مهمترین عامل آلودگی زیست محیطی 28 دی 1396

انسان !!! فعالترین،خطرناکترین و مهمترین عامل آلودگی زیست محیطی

  صفیر گیلان؛وسعت و قلمرو وسیع سرزمین ایران تنوع اقلیمی و مورفولوژیکی  را به وجود آورده در نتیجه نواحی مختلف زیست محیطی را سازمان داده است . بنیانهای اکو لوژیکی در قبل با عوامل طبیعی هر مکان آمیخته و ترکیب های گوناگون را که می تواند در قالب مناطق جقرافیای یا نواحی زیست محیطی مطرح […]