گاز طبیعی-مصرف-مصرف سوخت -گیلان- برف-شرکت گاز استان گیلان- Archives - صفیر گیلان
مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تضمین کننده پایداری جریان گاز 30 آذر 1399

مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تضمین کننده پایداری جریان گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با حضور در برنامه خبری ساعت ۲۰ شبکه باران به بیان مهم ترین مسائل و موضوعات مرتبط با گاز پرداخت.