گردش،اینستا گرامی،تلگرامی،کاندیدای،شورای،شهر،فومن Archives - صفیر گیلان
در گردش اینستاگرامی و تلگرامی کاندیداهای شورای شهر فومن 25 بهمن 1395

در گردش اینستاگرامی و تلگرامی کاندیداهای شورای شهر فومن

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان از فومن؛ در گردش اینستاگرامی و تلگرامی کاندیداهای شورای شهر فومن یکی یکی معرفی می شوند. صفیر گیلان از حضور و فعالیت برخی افراد در شهرستان فومن  که بسیار زود هنگام فعالیت خود را برای کاندیدا شدن در انتخابات  در صفحه اینستاگرامی و تلگرامی آغاز کردند گزارش می دهد علیر […]