گردشگری، اشتغال پایدار، مقصد،معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی گیلان، Archives - صفیر گیلان
گردشگری رکن اصلی اشتغال پایدار در جهان /گیلان مقصد اصلی سفر در کشور 06 مهر 1402
معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی گیلان،

گردشگری رکن اصلی اشتغال پایدار در جهان /گیلان مقصد اصلی سفر در کشور

اختصاصی/صفیر گیلان؛ رضا حسن پور معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی گیلان ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری به زحمتکشان این حوزه  و تشکر از فعالین حوزه گردشگری گیلان گفت: در سال پر مسافر ۱۴۰۲ حوزه گردشگری میزبان خوبی برای مسافران در سطح استان بودند. وی افزود: امسال بالغ بر ۶۲ […]