گردشگری،رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت،مجید عزیزی،شهرستان رشت Archives - صفیر گیلان
ابتدایی‌ترین زیرساختهای گردشگری برای گیلان استان گردشگری مهیا نیست 23 خرداد 1401
رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت در نشست تخصصی شهر خلاق رشت،

ابتدایی‌ترین زیرساختهای گردشگری برای گیلان استان گردشگری مهیا نیست

صفیر گیلان؛عزیزی با تاکید بر اینکه هزینه گردشگری باید در استان گیلان و شهر رشت کاهش پیدا کند، اذعان کرد: گیلان استانی گردشگری است اما حتی ابتدایی‌ترین زیرساختهای گردشگری در آن مهیا نیست.