گرمای شدید،شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، نیازمند همکاری، صرفه‌جوییمردم Archives - صفیر گیلان
هفته جاری گرمای شدید در استان خواهیم داشت | نیازمند همکاری مردم و صرفه‌جویی آن‌ها هستیم 23 مرداد 1401
مدیرعامل توزیع برق گیلان؛

هفته جاری گرمای شدید در استان خواهیم داشت | نیازمند همکاری مردم و صرفه‌جویی آن‌ها هستیم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با اشاره به افزایش شدید دما طی هفته جاری خواستار همراهی مردم استان با اعمال راهکارهای مدیریت مصرف برق برای جلوگیری از چالش‌های احتمالی شد.