گسترش ، دخانیات،قطعه سازان داخلی،مجتمع دخانیات گیلان،قطعه سازان،زکی پور Archives - صفیر گیلان
گسترش همکاری مجتمع دخانیات گیلان و قطعه سازان داخلی 05 دی 1400
در نشستی ،

گسترش همکاری مجتمع دخانیات گیلان و قطعه سازان داخلی

صفیر گیلان؛در راستای حمایت از تولید ملی و گسترش همکاری مجتمع دخانیات گیلان و قطعه سازان داخلی طی مراسمی از قطعه سازان، فروشگاههای برتر و کارپردازان مجتمع دخانیات گیلان تقدیر به عمل آمد.