گل آقا،دو کلمه حرف حساب ،شهرستان فومن،کیومرث صابری،آقای طنز ایران Archives - صفیر گیلان
دو کلمه حرف حساب :/“گل آقا” آقای طنز ایران و گیلان 11 اردیبهشت 1400
به مناسبت سالروز درگذشت کیومرث صابری فومنی؛

دو کلمه حرف حساب :/“گل آقا” آقای طنز ایران و گیلان

صفیر گیلان؛کیومرث صابری ادیب وطنزپرداز معاصر در هفتم شهریورماه سال ۱۳۲۰یعنی همزمان با جنگ جهانی دوم وحضور ارتش متفقین در ایران، در صومعه سرا بدنیا آمد. ( صومعه سرا در آن زمان یکی از روستاهای بخش کسما در شهرستان فومن بود ) پدرش که کارمند وزارت دارایی واصالتاًً اهل رشت بود، در سال ۱۳۱۷ به […]