گیاه آلوئه ورا -قارچ تولید-تولید قارچ -قارچ خوراکی در گیلان-جهاد کشاورزی گیلان- آلوئه ورا Archives - صفیر گیلان
شهرستان فومن رتبه اول تولید آلوئه ورا را در سطح استان به خود اختصاص داد/صادرات قارچ تولید شده گیلان به استانهای همجوار 08 بهمن 1399

شهرستان فومن رتبه اول تولید آلوئه ورا را در سطح استان به خود اختصاص داد/صادرات قارچ تولید شده گیلان به استانهای همجوار

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در سال جاری ۷۷۹,۲ تن گیاه آلوئه ورا در استان تولید شد.