گیلان، شهرداری رشت،علی بهارمست،بیمه ،بازنشستگان، شهرداری ، تامین اجتماعی گیلان،حق بیمه Archives - صفیر گیلان
علیرغم بدهی های بیمه ای شهرداری ، تداوم تعهدات به بیمه شدگان و بازنشستگان این مجموعه را وظیفه خود میدانیم 28 شهریور 1400
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در نشست با سرپرست شهرداری رشت :

علیرغم بدهی های بیمه ای شهرداری ، تداوم تعهدات به بیمه شدگان و بازنشستگان این مجموعه را وظیفه خود میدانیم

با هدف تعیین تکلیف وضعیت دیون معوق و همچنین ساماندهی بیمه پردازی جاری کارکنان شهرداری رشت ، نشست مشترکی با حضور مدیران دو حوزه برگزار گردید .