گیلان، واکسیناسیون،بهمن داراب زادهشرکت برق منطقه ای گیلان،شرکت برق منطقه ای Archives - صفیر گیلان
لزوم واکسیناسیون فوری کارکنان شرکت برق منطقه ای گیلان/پشتیبانان خاموش کادر درمان 07 شهریور 1400
مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان:

لزوم واکسیناسیون فوری کارکنان شرکت برق منطقه ای گیلان/پشتیبانان خاموش کادر درمان

صفیر گیلان؛واکسیناسیون کارکنان شرکت برق با توجه به حساس بودن وظیفه آنها، باید در اولویت قرار گرفته و در اسرع وقت اجرایی شود.