گیلان، پیرترین،صفیر گیلان،استاندار گیلان، سالمندان ، معلولین،دکتر سالاری،منا ابروفراخ، Archives - صفیر گیلان
بالا بودن سطح بهداشت فردی و امید به زندگی عامل معرفی گیلان بعنوان پیرترین استان کشور/سالمندان گیلانی از امکانات رفاهی دستگاه های اجرایی بهره مند می شوند 11 مهر 1397

بالا بودن سطح بهداشت فردی و امید به زندگی عامل معرفی گیلان بعنوان پیرترین استان کشور/سالمندان گیلانی از امکانات رفاهی دستگاه های اجرایی بهره مند می شوند

به گزارش صفیر گیلان؛ دکتر مصطفی سالاری در جلسه شورای سالمندی استان به مطرح بودن گیلان به عنوان پیرترین استان کشور اشاره کرد و افزود: این امر علیرغم نگرانی هایی که در رابطه با کاهش نرخ موالید ایجاد می کند، نشان دهنده بالا بودن امید به زندگی در استان است. دکتر سالاری ادامه داد: بالا بودن […]