گیلان ،آب منطقه مرکزی گیلان،وحید خرّمی،شرکت سهامی آب منطقه ای Archives - صفیر گیلان
سرپرست مدیریت منابع آب منطقه مرکزی گیلان منصوب شد 20 شهریور 1400
با حکم وحید خرّمی،

سرپرست مدیریت منابع آب منطقه مرکزی گیلان منصوب شد

صفیر گیلان؛سرپرست مدیریت منابع آب منطقه مرکزی گیلان با حکم مدیرعامل آب منطقه ای گیلان منصوب شد