گیلان ، کارخانه کودآلی،سید امیر حسین علوی،شهردار رشت،زباله سوز ، معضل سراوان ،پسماند، Archives - صفیر گیلان
بازدید از زباله سوز و تکنولوژیهای نوین پردازش زباله در کرج و تهران 29 فروردین 1401
گام نخست علوی شهردار رشت در جهت حل معضل سراوان ؛

بازدید از زباله سوز و تکنولوژیهای نوین پردازش زباله در کرج و تهران

صفیر گیلان؛سید امیر حسین علوی شهردار رشت به همراه سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت در راستای حل معضل سراوان از زباله سوز و تکنولوژیهای نوین پردازش زباله در کرج و تهران بازدید به عمل آورد.