گیلان -دانشگاه علوم پزشکی  گیلان- سالمندترین -سالمندان-دکتر مسعود نوروزی- صفیر گیلان Archives - صفیر گیلان
گیلان سالمندترین استان کشور/سالمندان؛ گنجینه های تجربه و اندو خته های گرانبها 21 آذر 1399

گیلان سالمندترین استان کشور/سالمندان؛ گنجینه های تجربه و اندو خته های گرانبها

دومین نشست هم اندیشی ” استقرار جامعه پاسخگو در برابر سلامت سالمندان استان ” به صورت مجازی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.