گیلان-پرداخت کارانه - کرونا پرستار-کادر درمان-دانشگاه علوم پزشکی گیلان- Archives - صفیر گیلان
تمدید خدمت طرح ویژه کادر پرستاری درگیر کرونا/تخصیص اعتبار پرداخت کارانه به کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 27 آذر 1399

تمدید خدمت طرح ویژه کادر پرستاری درگیر کرونا/تخصیص اعتبار پرداخت کارانه به کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از تخصیص اعتبار پرداخت کارانه های معوق به کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد.