یداله حسنی، مدیرمخابرات منطقه گیلان،شرکت مخابرات ایران Archives - صفیر گیلان
بازدید رئیس مرکز بازرسی و نظارت شرکت مخابرات ایران از مراکز مختلف مخابرات منطقه گیلان 23 دی 1402
با حضور یداله حسنی مدیرمخابرات منطقه گیلان،

بازدید رئیس مرکز بازرسی و نظارت شرکت مخابرات ایران از مراکز مختلف مخابرات منطقه گیلان

رئیس مرکز بازرسی و نظارت شرکت مخابرات ایران به همراه مدیر مخابرات منطقه گیلان در مراکز مخابراتی شهید قندی (مرکز ۳ رشت) و شهید میرزاکوچک (مرکز ۵ رشت) حضور یافت.