شرکت توزیع برق گیلان، مادر شهیدان امام پناهی،محمد تقی مهدیزاده،فرماندار فومن،اخبار شرکت توزیع برق Archives - صفیر گیلان
بهره برداری از پروژه های رفع ضعف برق در تعدادی از روستاهای شهرستان فومن 02 آذر 1401
با حضور مادر شهیدان امام پناهی ،

بهره برداری از پروژه های رفع ضعف برق در تعدادی از روستاهای شهرستان فومن

صفیرگیلان:محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از اجرای پروژه های رفع ضعف برق روی فیدر گشت در شهرستان فومن خبر داد.