پیش از این، دکتر آریا امیدوار  این مسوولیت را برعهده داشت.

همچنین رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر مهدی شیرزاد سیبنی را به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت رشت منصوب کرد.

گفتنی است پیش از این، دکتر فردین مهرابیان این مسوولیت را عهده دار بودند.