جواد انوری مدیر کل امور مالیاتی استان گیلان نیز در این جلسه که برای رفع موانع تولید و مشکلات تولید کنندگان و  فعالان اقتصادی بود در پاسخ به مشکلات حوزه تولید و بدهی این قشر با بیان اینکه آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی صد درصدی جرائم مالیاتی قابل بخشش پایان مهرماه سال جاری است، گفت: این بخشودگی صرفا به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده است.

وی افزود: مودیان مالیاتی در صورتی که مالیات قطعی شده خود را در مهلت باقیمانده تا پایان مهرماه پرداخت نکنند می توانند از تسهیلات فراهم شده بهره ببرند.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان، همچنین از تفویض اختیار بخشودگی صد درصد جرائم قابل بخشش توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مدیران کل استان ها تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: در ماه های بعدی سال، درصد بخشودگی جرائم کاهش یافته و سال آینده نیز ارائه این تسهیلات تکرار نخواهد شد.

انوری ادامه داد: مودیان در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرائم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.

این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد: فعالان اقتصادی، علی الخصوص فعالان بخش تولید از این تسهیلات قانونی نهایت استفاده را داشته باشنداگر تا برج ۳/۷/۹۸ اقدام به پرداخت بدهی خود کند کل جریمه بخشوده خواهد شد.

انوری با اشاره به اینکه اگر کسی بیش از ۱۵۰ میلیون تومان بدهکاری مالیاتی داشته و این با جریمه نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده باشد

وی درصد بخشودگی جرائم واحدهای تولیدی اعم از حقیقی و حقوقی را تا ۳۰ مهر ۱۰۰ درصد، تا ۳۰ آبان ۹۸ درصد، تا ۳۰ آذر ۹۶ درصد، تا ۳۰ دی ۹۴ درصد، تا ۳۰ بهمن ۹۲ درصد و تا ۲۰ اسفند ۹۰ درصد دانست و گفت: به سایر مودیان نیز به ترتیب ۱۰۰، ۹۶، ۹۲، ۸۸، ۸۴، ۸۰ درصد بخشودگی جرائم تعلق می گیرد.