گفتنی است مجتمع صنایع سلولزی نئوپان فومنات با ظرفیت تولید ۳۷۸/۳۴۰ متر مکعب شامل ظرفیت سالیانه ی تولید ام دی اف ۱۰۵۰۰۰ متر مکعب ، ظرفیت اوراق فشرده روکش شده ۱۵/۱۲۰/۰۰۰ متر مربع و ظرفیت تولید روکش هایگلاس ۵ میلیون متر مربع در سال و با اشتغالزایی ۵۲۹ نفر یکی از واحدهای مهم صنعتی گیلان است.

خبرنگار؛زلیخا صفری راسته کناری

مشمولی نئوپان  نئوپان f8555663-2a7a-4967-8081-388039656c2c نئوپان 7570a497-f4e6-451c-97e4-9ec7a7545c61

نئوپان نئوپان فومنات مشمولی

نئوپان  نئوپان نئوپان نئوپاننئوپان نئوپان نئوپان نئوپان نئوپان نئوپان نئوپان نئوپان نئوپان نئوپان نئوپان نئوپان فومنات

نئوپان نئوپان نئوپان مشمولی نئوپان