چوپانی

چوپانی درخصوص نحوه بهرمندی از این تخفیفات افزود: میهمانان وگردشگران میتوانند از ۵ مهر در هفته جهانی گردشگری با مراجعه به مراکز اطلاع رسانی در مبادی ورودی شهرها و مناطق گردشگرپذیر از این تخفیفات استفاده نمایند.

چوپانی ضمن بیان این مطلب افزود: باهماهنگی وبرنامه ریزی های انجام شده بااداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان گیلان ودرراستای اجرای برنامه های سفرهای ارزان برنامه ریزی شده کشور ( ساب) به دنبال افزایش درصد اقامت و حضورگردشگران در تمام فصول سال می باشیم.

وی با بیان اینکه واحدهای خانه مسافربه عنوان همیار دیگر واحدهای اقامتی از قبیل هتل هتل آپارتمان میهمانپذیر و… نقش بسیارمهمی در میزان ماندگاری میهمانان و گردشگران استان دارد گیلان را به عنوان یکی از مقاصدپرجاذبه برای سفر مردم کشور معرفی کرد.