صفیر گیلان؛تروریست امروز در سالگرد حمله نظامیان رژیم بعثی عراق، با حمله به رژه نیروهای مسلح جنایتی جدید ثبت کردند. امروز تصویری در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد اهواز دوباره در تب و تاب سال ۵۹ قرار داده، این تصویر تکاندهنده بار دیگر ضرورت همدلی را بین مردم مورد تاکید قرار می دهد.

در تصویری که می بینید، عکس سمت چپ مربوط به ۳۱ شهریور سال ۵۹ و عکس سمت راست مربوط به ۳۱ شهریور سال ۹۷ است.

اهواز