صفیر گیلان؛بهراد ذاکریگفت: در هیچ کدام از جلسات غیر علنی شورای شهر رشت شرکت نخواهم کرد زیرا اعتقاد دارم هیچ چیز پنهانی در روند انتخاب شهردار وجود ندارد.

این عضو شورا با بیان اینکه امروز نیز در جلسه هیات رئیسه شرکت نکرده است، اظهار کرد: جلسات باید علنی برگزار گردد.

ذاکری در مورد حضور «فاطمه مقیمی» به عنوان یکی از گزینه های تصدی گری شهرداری نیز گفت: این بانو از اول گزینه بنده بوده اند و اکنون نیز اصلاح طلبان بر این اجماع رسیدند که خانم فاطمه مقیمی بهترین گزینه برای شهرداری رشت هستند.

وی در پاسخ به سوال  خبرنگار دیار میرزا که آیا سایر اعضای اصلاح طلب در شورای شهر رشت نیز انتخابشان فاطمه مقیمی است، گفت: بنده از جانب خودم می‌توانم بگویم که این گزینه بنده بوده و هست و البته ایشان مورد قبول لیست امید نیز می باشد.